Zapojili sme sa do inovatívneho projektu

zrejúci 12 mesačný bio syr

Udržateľný rozvoj ide ruka v ruke s dekarbonizáciou. BIO produkciu mlieka a mliekarenských výrobkov v mliekarni Zelený Klátov chceme posunúť o ďalší level a v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a Výskumným ústavom živočíšnej výroby v Nitre sme odštartovali inovatívny projekt spojený s výskumom dekarbonizácie nášho chovu hovädzieho dobytka v Školskom hospodárstve - Búšlak. Viac sa dozviete vo videu.