Investície a projekty

Investícia do diverzifikácie výroby Školského hospodárstva Búšlak , spol. s r. o.

KÓD PROJEKTU: 042TT080001

ZOBRAZIŤ PDF

Vybudovanie kamerového systému v areáli pre ŽV v Dunajskom Klátove

KÓD PROJEKTU: 041TT060103

ZOBRAZIŤ PDF

Modernizácia a inovovanie kŕmnych zmesí

KÓD PROJEKTU: 042TT080010

ZOBRAZIŤ PDF